תביעות קטנות – איך להוכיח הפסד הכנסה?

5 בפברואר 2014

כללי

בית משפט לתביעות נועד להכריע בסכסוכים שונים, בסכום הקבוע בתקנות (נכון ליום זה, הסכום המקסימלי שניתן לתבוע בתביעות קטנות הינו 33,500 ש"ח). בית המשפט מוסמך לדון בתביעות מסוגים שונים (למשל תביעות בנושאי צרכנות, תביעות בגין נזקי גוף, תביעות בשל לשון הרע, אפליה, ועוד).

מי רשאי להגיש תביעה קטנה

מי שרשאי להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות הינו יחיד (או כמה יחידים יחד – חברים, שותפים, בני זוג). כלומר – תאגיד (למשל חברה בע"מ, עמותה, אגודה שיתופית וכו') אינו רשאי להגיש תביעות קטנות. רבים נוטים לחשוב כי משמעות הדבר היא שבעלי עסקים אינם רשאים להגיש תביעה קטנה, אולם הדבר אינו נכון. אדם פרטי המנהל עסק, שאינו ישות משפטית של תאגיד, יהיה רשאי להגיש תביעה קטנה. למשל – עוסק מורשה או עוסק פטור.dreamstime_xs_29911496

בעלי עסקים נתקלים לא אחת במקרים בהם יש להם עילת תביעה, אולם סכום התביעה אינו סכום גדול, ואינו מצדיק שכירת עו"ד לייצוג מלא ואינו מצדיק ניהול הליך במשך כמה שנים.

במקרה כזה, יכול בעל עסק להגיש תביעה קטנה בגין הנזקים שנגרמו לו ובגין הפסדיו. בין אם זה נגד לקוח שלא שילם (למשל אדם שהזמין עבודת עיצוב), נגד ספק שלא סיפק סחורה בזמן וגרם להפסד הכנסה, או אף נגד חברת תקשורת, שבשל מחדליה ניתק הקשר עם הלקוחות (למשל אם נותק קו טלפון בבית העסק. דוגמא לכך היא פסק הדין בת"ק 23676-07-13 קציר נ' בזק בע"מ).

סדרי הדין ודיני הראיות

אחד המאפיינים החשובים של בית המשפט לתביעות קטנות, הינו העובדה כי לא חלים בו סדרי הדין ודיני הראיות החלים בבתי המשפט הרגילים. קרי, השופט רשאי לקבל ראיה, אשר בבית משפט רגיל לא הייתה מתקבלת. כמו כן, השופט רשאי לנהל את הדיון בכל דרך שתראה לו לנכון, לשם עשיית הצדק (ככל שהדבר נוגע לעדויות, סדר הבאת הראיות, ניהול הזמן וכו').

יתרון זה הינו יתרון חשוב בניהול התביעה הקטנה – הוא מקל על הצדדים להוכיח את טענותיהם, ובכך הוא מגשים יתרון נוסף של התביעות הקטנות: הליך שהינו זול, מהיר ופשוט, הניתן לניהול על ידי הצדדים עצמם, מבלי שיהיו חייבים להוציא הוצאות גבוהות.

הוכחת הפסד הכנסה בתביעה קטנה

אם נחבר את מה שהסברנו לעיל, קרי את העובדה שבעלי עסקים רשאים להגיש תביעה קטנה (בהנחה שהם אינם חברה בע"מ), ואת העובדה שדיני הראיות הרגילים אינם חלים בתביעות קטנות, הרי שבעל עסק הרוצה להוכיח כי בעקבות מחדל של הנתבעת נגרם לו הפסק הכנסה, יוכל לעשות זאת בכמה דרכים.

כך, למשל, ניתן להוכיח זאת באמצעות דו"ח על תקבולים בחודשים שונים (כך נעשה בת"ק 23676-07-13 שהזכרנו לעיל). בעל עסק הטוען כי בעקבות ניתוק קו הטלפון שלו נרשמה ירידה בהכנסה, יוכל להציג דו"ח על ההכנסות בחודשים שקדמו לאותם ימים בהם הטלפון היה מנותק, ולהראות באמצעות הדו"ח כיצד נפגעה הכנסתו. במידה והדבר אפשרי, רצוי לגבות דו"ח כזה במכתב מאת רואה החשבון של העסק, המסביר כיצד נפגעה ההכנסה.

כך גם במקרה שחברה הייתה אמורה לספק "קליקים" לאתר אינטרנט מסוים – ניתן להראות את מספר הכניסות לאתר או את מספר ההודעות שהתקבלו לתיבת ההודעות של האתר, בהשוואה לימים / שבועות / חודשים קודמים.

דרכי ההוכחה הינן מגוונות, וניתן להעזר בעו"ד טרם הגשת התביעה, על מנת לתכנן את אסטרטגיית התביעה, ודרכי ההוכחה.

כתיבת תגובה